โรงพยาบาลสุรินทร์ Surin Hospita

โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ

1.ให้บริการแบบองค์รวมระดับปฐมภูมิ ทุตติยภูมิ ตติยภูมิ
2.ให้บริการระดับความเชี่ยวชาญ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4.ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 00.00 - 24.00 น.