โรงพยาบาลร้อยเอ็ด Roi Et Hospital

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ผู้มารับบริการประทับใจ ภายใต้ระบบสุขภาพพอเพียง

1. ให้บริการด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นการรักษาในระดับตติยภูมิและยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุและทารกแรกเกิด
2. ให้การสนับสนุนงานบริการ ระดับปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ เพื่อลดปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และลดความแออัดในโรงพยาบาล
3. ร่วมผลิตแพทย์ และบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 00.00 - 24.00 น.