โรงพยาบาลระยอง Rayong Hospital

เป็นเลิศในการบริการอาชีวเวชศาสตร์ของประเทศ

-เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่กำหนดและจัดบริการที่เป็นเลิศด้านอาชีวศาสตร์

-มุ่งเน้นให้บริการแบบองค์รวม ด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 00.00 - 24.00 น.