โรงพยาบาลมุกดาหาร Mukdahan Hospital

ศูนย์บริการสาธารณสุข ... เป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

ประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ และบูรณาการข้อมูลทุกกองทุนสุขภาพร่วมกัน เน้นป้องกันโรคมากกว่า รอป่วย สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวที่ส่วนกลาง สร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังโรคระบาด แก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 00.00 - 24.00 น.