โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร Chumphon Khet Udomsak Hospital

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1. พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนโดยรวมพลังสังคม
2. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์