โรงพยาบาลกระบี่ Krabi Hospital

โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล บุคลากรมีศักยภาพ ภาคีเครือข่ายเข็มแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี

1.พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพระดับสากล
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: โรงพยาบาลรัฐบาล

บริการที่มี

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 00.00 - 24.00 น.