ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ Health Center 27

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 เป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์

 

ประเภท: หน่วยงานราชการ

บริการที่มี

เวลาทำการ