โรงพยาบาลเลย Loei Hospital

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ เครือข่ายเข้มแข็ง ผู้รับพอใจ ผู้ให้มีความสุข

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียมกัน รวมทั้งเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษาอบรม ของบุคลากรด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์

นางอัมพร เกตุนาค  081-053-2138

ให้บริการ PrEP ในจังหวัดเลย

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ง่ายนิดเดียว !!! รู้ผลในทันที เลือกจองคิวการตรวจได้เลยครับ จองเวลาออนไลน์