แผนที่สำหรับค้นหาสถานที่ตรวจเอชไอวี จัดทำโดย มูลนิธิเพื่อรัก Love Foundation

องค์กรหนึ่งที่พยายามสร้างความแตกต่างโดยมีเป้าหมายให้บุคคลทั่วไปเรียนรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องที่กังวลใจได้รวดเร็วมากขึ้นผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ http://lovefoundation.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *